Plavecká škola a oddíl SWIM SMOOTH

facebook youtube phone
Rychlý kontakt:
+420 727 988 955
5 tajných rad pro plavce
V naší publikaci pomůžeme Vám i Vašim dětem zbavit se strachu z potopení hlavy.

Program pro MŠ a ZŠ

Zážitková výuka zprostředkovaná dětskou symbolikou, naplno vtáhne děti do procesu učení

Připravili jsme exkluzivní akci na plavecké kurzy pro MŠ a ZŠ!
Dopřejte vašim žákům inovativní a zábavný způsob výuky a zároveň viditelný progres v jejich plaveckých dovednostech!
Při objednávce kurzu do 30.6.2019 (s možností platby v září), cena bude 300 Kč/hod./dítě nebo 200 Kč/30min./dítě.
 


Pokud si z vlastního dětství pamatujete z výuky plavání hlavně studenou vodu, křičícího plavčíka s dlouhou dřevěnou tyčí a spoustu stresu, pak pro Vás máme dobrou zprávu. Naše plavecká škola k výuce plavání přistupuje zcela rozdílně a v hodinách pracujeme s vysokou odborností, empatií, trpělivostí a respektujícím přístupem. Naši trenéři pod vedením hlavní trenérky Gabriely Minaříkové jsou zkušení pedagogové a trenéři - profesionálové s dlouholetými zkušenostmi.

Protože dobře víme, že děti nejsou "malí dospělí" a jejich vnímání světa a především procesy učení jsou rozdílné v průběhu celého vývoje, přicházíme se speciálním výukovým programem pro děti ve věku 4 až 6 let. Náš způsob výuky je především postaven na metodice Swim Smooth, je ale přizpůsoben právě dětskému vnímání. Celou výukou tak děti provází dva malí kamarádi - postavičky Plavla a Plavlíny, jejichž pomocí trenér jasně, zřetelně a za pomocí dětské symboliky vysvětluje jednotlivé pohybové činnosti.

Jedním ze základních stavebních kamenů našeho programu jsou tak například autorské básničky, které jsou vytvořeny na míru a váží se přímo na prováděnou činnost, proto děti nejsou nuceny říkat říkanky, které s plaváním vůbec nesouvisí. Na ukázku herních karet, které mají trenéři i děti v hodinách k dispozci se můžete podívat níže, o první lekci s nejmenšími plavci si můžete přečíst na našem blogu v článku: "Jak si Plavel s Plavlínou omyli obličeje".

Díky našemu inovativnímu přístupu, spolupráci vždy dvou trenérů na skupinu, jejich přítomnosti ve vodě s dětmi, trpělivosti a sdílení radosti z pokroků dětí jsou tak lekce bezpečné, efektivní a v pozitivní a motivující atmosféře. Lekce jsou také velmi zábavné díky širokému využití pomůcek nejen plaveckých, ale i k stimulaci smyslů, vnímání a celkového zapojení dítěte do vlastního procesu učení. Velkou výhodou je i možnost v případě dosažení úrovně pro postup do pokročilejší skupiny, možnost se zapojit do Programu JUNIOR.

 

Základní informace

Věková kategorie: 4 a více let

Délka lekce: 60 min, 45 min nebo 30 min

Frekvence: 1x týdně

Počet lekcí: 10 čtvrtletně, 18 pololetně, nebo dle dohody

Počet dětí ve skupině: maximálně 5 dětí na 1 trenéra

Počet dětí ve skupině pro zahájení kurzu: minimálně 5

Čas: dle dohody

Doporučená výbava: Swim Smooth tréninkový deníček formátu A5 s motivačními samolepkami - originální a efektivní nástroj sebehodnocení, plavky, brejličky, dívky s dlouhými vlasy čepičky, velká osuška

Cena Swim Smooth deníčku: 200 Kč

Cena kurzu: 400 Kč/ žák/ 60 min lekce nebo 300 Kč/ žák/ 30 min nebo 45 min lekce (při konání dvou lekcí za sebou). V ceně není zahrnut pronájem plavecké dráhy nebo bazénu (350 Kč/ 30min/ plavecká dráha na bazénu Strahov).

Místo konání: doporučujeme bazény Strahov a CORDEUS na Praze 6, bazén SK Slavia Praha 10 a bazén AXA Praha 1, případně jiný dle dohody.

 

Ukázka herních karet Plavání s Plavlem a Plavlínou

 

Herní karty: Tyto jsou k dispozici trenérům a dětem behem tréninku. Číslo 1a na levé kartě označuje pořadí cvičení, číslo 1 na pravé skupinu základní plavecké dovednosti, ve které je cvičení zařazeno. V ukázce vidíte základní kartu, která dětem jasně vysvětluje pravidla bezpečného chování na bazénu.

  

7 NEJ důvodů proč si vybrat Swim Smooth pro (před)školní plavání

1.     Máme velké zkušenosti s (před)školním plaváním. Všichni naši trenéři mají několikaletou zkušenost s výukou plavání dětí. Naše pokyny jsou jednoduché, jasné a stručné, pro děti srozumitelné. Jsme empatičtí, děti učíme pravidla chápat a dodržovat je, jsme jim respektujícím příkladem. Případné obtíže vždy řešíme s trpělivostí, s důrazem na komunikaci a v souladu s naším přístupem.

2.     Je pro nás stejně důležitý individuální přístup k dítěti i týmová spolupráce. Učíme zásadně z vody. Na skupinu jsou vždy dva trenéři. Každému dítěti se tak dostane potřebné podpory a pomoci po celou dobu výuky. Cviky vždy dětem ukážeme. Na podporu kolektivní sounáležitosti hojně využíváme skupinová cvičení a formy organizace v kruhu.

3.     V průběhu kurzu postupujeme podle jasného a efektního metodického plánu.

Konkrétní náplň na další lekci připravujeme a přizpůsobujeme aktuálním potřebám dětí ve skupině, a to i s ohledem na jejich rozdílné plavecké dovednosti a individuální osobní projevy. Pokud si to situace vyžaduje, přizpůsobujeme cvičení momentálnímu stavu skupiny s ohledem na všechny jedince v ní.

4.     Díky metodice Swim Smooth vedeme výcvik jinak než je obvyklé. U dětí se řídíme zásadou FUN&SKILL. Důsledně dbáme, aby si děti zamilovaly vodní prostředí a jako první zvládly základní plavecké dovednosti. U menších dětí přistupujeme k výuce plaveckých způsobů v jejich jednoduchém provedení tak, aby je děti zvládaly přirozeně. Veškerá výuka probíhá formou hry, skrze ní se děti učí. Při výuce uplatňujeme velmi často imitaci, kdy např. výdechy pod hladinou provádíme jako hroši nebo „bubláme“ jako krokodýli.

5.     Pořádáme 60 minutové lekce. Během té je dostatečný prostor jednak na přípravné aktivity spojené s plaváním, tak na vlastní učení a zdokonalování v průběhu lekce.

6.     Jsme zvyklí vést výuku v angličtině. Nabízíme proto dětem prokládání česky vedené lekce anglickými výrazy, nebo absolvovat celou lekci v anglickém jazyce.

7.     Nabízíme celoživotní vzdělávání.

Umožňujeme rozvíjet se v plavání až do dospělosti za pomoci všech produktů, které metoda Swim Smooth umožňuje.

Žáci, kterým se zalíbí s námi trénovat, mají možnost:

 

Odpovědi na často klazené otázky (FAQ)

a) některé dítě nemá žádné zkušenosti s plaváním

S tím počítáme. Metodika Swim Smooth klade důraz na zvládnutí základních plaveckých dovedností, bude výuka společná pro všechny děti s tím rozdílem, že ty zkušenější budou dovednosti prohlubovat, ty méně zkušené děti se s nimi seznamovat. Neplavci dostanou vhodně zvolené nadnášející pomůcky atd.

b) nepotopí hlavu

S tím počítáme, nácvik potopení hlavy bude jedním z hlavních motivů všech lekcí.

c) neumí plavat bez nadnášecích pomůcek

S tím počítáme, viz bod a)

d) je již pokročilý plavec

S tím počítáme, děti s výrazně odlišným zvládnutím plaveckých dovedností rozdělíme do skupin. Přestože pokročilé děti budou nacvičovat a prohlubovat základní plavecké dovednosti, výuka se bude lišit tím, že se děti budou zdokonalovat i v plaveckých způsobech, rychlosti, vytrvalosti, síle a prvcích záchrany.

Metoda Swim Smooth je založena na respektujícím přístupu. Dáváme možnosti na výběr, dítě neprosíme ani neuplácíme, podporujeme jeho vnitřní motivaci se naučit plavat.

To je individuální, každý potřebuje svůj čas. Naším cílem je především vybudovat pevné a bezpečné základy, nikoliv tlačit na pilu.

Během toho, kdy děti navštěvují plavecký výcvik, je dobré spolu s nimi pozorovat jejich proces vzdělávání. Doporučujeme se ptát dětí, co zažily, jak se přitom cítily, co by chtěly zlepšit, co je baví/nebaví a proč apod. Trenéři vždy rádi ocení zpětnou vazbu od Vás i od samotného dítěte. Můžete s dětmi podporovat jejich pozitivní přístup k vodě, ať už „ve vaně“ či tím, že si s nimi zajdete ve volném čase do bazénu a necháte si ukázat, co se všechno již naučily. Nabízíme také možnost být přítomen na jejich plaveckém výcviku.

Teplota vody se pohybuje od 26 – do 28 stupňů celsia podle typu veřejného bazénu. Vyhřívané bazény na 28 stupňů a více se využívají pro rehabilitační plavání a pro kojence. Děti od 4 let mají již vyvinutý tělesný systém termoregulace. Bazény s vyšší teplotou nejsou vhodné pro trénink vytrvalosti. Dětem citlivějším na chlad doporučujeme místo plavek používat neopren.

Kromě samotného učení se plavání má plavecká výuka pozitivní vliv na všeobecný rozvoj dítěte. V oblasti fyzického zdraví plavání rozvíjí všestrannou pohybovou gramotnost, otužování, prevenci utonutí a zlepšení komfortu ve vodě. V socializačních dovednostech prohlubuje kolektivní sounáležitost atd.

Doprovod a případný dovoz si zajišťuje školní zařízení na vlastní náklady. V případě zájmu jsme schopni zajistit za cenu dopravce a doprovodu.

O děti během kurzu pečují zkušení trenéři plavání, kteří přebírají děti od doprovodu objednavatele na bazénu. Objednavatel zajišťuje, aby na bazénu byl doprovod dětí z předškolního zařízení nebo základní školy přítomen, aby pomohl dětem na toaletu a v šatnách jim pomohl se převléct, umýt a usušit.

  • plavky
  • ručník nebo raději velkou osušku
  • pro delší vlasy doporučujeme plaveckou čepici
  • plavecké brýle

Výuka tohoto typu neumožňuje náhradový systém. Zmeškané hodiny propadají.

 

 

 

Chcete zjistit více o programu pro ZŠ a MŠ?

Napište nám na info@swimsmooth.cz nebo na 727 988 955.

Těšíme se na Vás! Sledujete nás na Facebooku, ať víte, co se u nás děje.