Plavecká škola a oddíl SWIM SMOOTH

facebook youtube phone
Rychlý kontakt:
+420 727 988 955
5 tajných rad pro plavce
V naší publikaci pomůžeme Vám i Vašim dětem zbavit se strachu z potopení hlavy.

Kariéra

Rozšiřujeme náš tým a hledáme kolegy/kolegyně se znalostí angličtiny na pozice:

 • Trenér/ trenérka plavání

 • Trenér/ trenérka suché přípravy

 • Samostatný vedoucí volnočasových aktivit

 • Samostatný administrativní a PR pracovník

Bližší informace:

V případě, že Vás některá nabízená pozice zajímá, zašlete nám Váš podrobný strukturovaný životopis s motivačním dopisem a názvem pozice, o kterou se ucházíte, a to na e-mailovou adresu:gabriela@swimsmooth.cz. Odpovíme každému zájemci.


 1. Trenér/ trenérka plavání

Náplň práce:

 • Vykonávání odborné trenérsko-metodické činnosti a usměrňování plavecké přípravy skupin i jednotlivců (dětí, mládeže a dospělých)
 • Stanovení základních didaktických postupů a metod k výuce plaveckých dovedností jednotlivců
 • Sestavení vhodného programu s ohledem na věk klientů, zpracování příprav a tvorba celoročních tréninkových plánů dle zadaného tématu a v souladu s fázemi plavecké přípravy plavecké školy a oddílu Swim Smooth Czech Republic
 • Příprava, organizace a vedení plavecké lekce (při uplatnění zejména kreativních forem cvičení formou her u dětí a mládeže)
 • Vysvětlení a předvádění správných plaveckých technik dle metody Swim Smooth
 • Zajišťování kontaktní dopomoci při výuce na suchu i ve vodě
 • Poskytování zpětné informace o průběhu, hodnocení sportovní úrovně a výkonnosti jednotlivců včetně evidence
 • Vedení příslušné agendy
 • Zajišťování bezpečných podmínek pro plaveckou výuku, prevence úrazů na výuce
 • Komunikace s ostatními trenéry a instruktory plavání a s rodiči dětí a mládeže
 • Samostatná práce s klienty a účast na plaveckých táborech, závodech a soustředěních
 • Požadujeme:

 • Práci na DPČ, DPP nebo vlastní IČ, nejdříve na pozici trainee, po zaučení a zapracování samostatná práce s klienty
 • Minimálně 1 rok zkušeností s vedením sportovních lekcí
 • Kurz učitele nebo trenéra plavání III. třídy, ideálně FTVS
 • Nadšení pro výuku plavání
 • Ochotu cestovat za klientem (Praha) doprovázet děti na závody a účastnit se soustředění a jiných odddílových akcí (ČR, EU)
 • Český a anglický jazyk slovem i písmem na komunikativní úrovni
 • Orientace v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte
 • Schopnost samostatné práce, pod časovým tlakem, schopnost si dobře rozvrhovat práci a stanovovat priority
 • Schopnost lekci přizpůsobit a modifikovat dle aktuální fyzické zdatnosti jednotlivců, umět opravovat, nejen drilovat
 • Schopnost děti a mládež motivovat a být přirozenou autoritou a vzorem, vést je respektujícím přístupem bez křiku a trestů
 • Dodržování zásad plavecké školy a Swim Smooth metodologie
 • Spoluvytváření pozitivního image plavecké školy
 • Včasnost, systematičnost a pečlivost při plnění zadaných úkolů
 • Flexibilitu v čase (Po-Ne 7-19 h) dle dohody
 • Aktivní přístup a kreativitu
 • Dlouhodobý zájem o práci trenéra v plavecké škole Swim Smooth Czech republic
 • Komunikativnost, empatii, příjemné vystupování

Nabízíme:

 • Odpovídající finanční ohodnocení, prémie dle dosahovaných výsledků
 • Zajímavou, kreativní a smysluplnou práci, možnost podílet se na viditelných úspěších klientů
 • Zaškolení a průběžná školení metodou Swim Smooth
 • Dlouholetou spolupráci
 • Přátelské prostředí, pohodový pracovní tým, profesionální přístup
 • Benefity ve formě plaveckých lekcí
 • Získání nových znalostí a zkušeností pro profesní i osobní rozvoj
 • Prostor k vlastní realizaci pod odborným vedením a pro rozvoj vlastní specializace na určitou věkovou či výkonovou skupinu plavců

Vzdělání:

 • Středoškolské nebo vysokoškolské, se zaměřením na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, tělesnou výchovu a sport, případně předškolní a mimoškolní pedagogiku, nebo kinantropologii.

Výhodou:

 • Být zkušeným nebo začínajícím trenérem, který se chce v kariéře dále rozvíjet. Nebo být bývalým závodníkem, který se chce věnovat trénování na špičkové úrovni. Případně být studentem tělesné výchovy na vysoké škole.
 • Být "Open-minded", kterého baví nové věci a výzvy a věří, že trénování plavců může být víc, než pouhá práce.

Nástup:

 • Dle domluvy

 

"Metoda je velmi důležitá, stejně jako je důležité, abyste měli vynikajícího trenéra, který Vás vede správným směrem ke zlepšení Vašich výsledků a který Vám pomáhá při vytváření výsledků."
Sergei Bubka


2. Trenér/ trenérka suché přípravy

Náplň práce:

 • Vykonávání odborné trenérsko-metodické činnosti a usměrňování sportovní přípravy dětí a mládeže
 • Stanovení základních didaktických postupů a metod k výuce sportovních dovedností dětí a mládeže
 • Sestavení vhodného pohybového programu s ohledem na věk klientů, zpracování příprav a tvorba celoročních tréninkových plánů dle zadaného tématu a v souladu s fázemi plavecké přípravy plavecké školy a oddílu Swim Smooth Czech republic
 • Příprava, organizace a vedení sportovní lekce pro děti a mládeže při uplatnění zejména kreativních forem cvičení formou her
 • Vysvětlení a předvádění správných technik
 • Zajišťování kontaktní dopomoci při výuce na suchu
 • Poskytování zpětné informace o průběhu, hodnocení sportovní úrovně a výkonnosti jednotlivců včetně evidence
 • Vedení příslušné agendy
 • Zajišťování bezpečných podmínek pro sportovní výuku, prevence úrazů na výuce
 • Komunikace s trenéry a instruktory plavání a s rodiči klientů
 • Práce pravidelně každou středu od 17:30 hod. v tělocvičně a na plaveckých táborech a soustředěních následně:
  • Příměstský plavecký tábor v Praze vždy 2. týden v srpnu
  • Plavecký tábor v Nymburku vždy 3. týden v srpnu
  • Zimní plavecké soustředění – vždy 1. týden v lednu  

Požadujeme:

 • Práce na DPP nebo vlastní IČ, pravidelně každou středu od 17:30 hod. v tělocvičně posilovny Axa Gym na Praze 1 a dále na plaveckých táborech a soustředěních
 • Český a anglický jazyk slovem a písmem
 • Všestrannost ve sportu, být zdatným běžkařem
 • Orientace v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte
 • Schopnost samostatné práce, pod časovým tlakem, schopnost si dobře rozvrhovat práci a stanovovat priority
 • Schopnost lekci přizpůsobit a modifikovat dle aktuální fyzické zdatnosti jednotlivců, umět opravovat, nejen drilovat
 • Schopnost děti a mládež motivovat a být přirozenou autoritou a vzorem, vést je respektujícím přístupem bez křiku a trestů
 • Včasnost, systematičnost a pečlivost při plnění zadaných úkolů
 • Flexibilitu a ochotu občas pracovat i přesčas
 • Dlouhodobý zájem o práci trenéra v plavecké škole Swim Smooth Czech republic
 • Komunikativnost, empatii, příjemné vystupování
 • Nabízíme:

 • Odpovídající finanční ohodnocení, prémie dle dosahovaných výsledků
 • Zajímavou, kreativní a smysluplnou práci, možnost podílet se na viditelných úspěších klientů
 • Zaškolení a průběžná školení metodou Swim Smooth
 • Dlouholetou spolupráci
 • Přátelské prostředí, pohodový pracovní tým, profesionální přístup
 • Benefity ve formě plaveckých lekcí
 • Získání nových znalostí a zkušeností pro profesní i osobní rozvoj
 • Prostor k vlastní realizaci pod odborným vedením

Vzdělání:

 • Středoškolské nebo vysokoškolské, se zaměřením na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, tělesnou výchovu a sport, případně pedagogiku, učitelství a sociální péči

Výhodou:

 • Praxe učitele tělesné výchovy na škole či v atletickém oddíle

Nástup:

 • Dle domluvy

 

"Je snadné motivovat klienta, když sedí na lavičce přímo před vámi, ale skutečnou výzvou pro trenéra je, aby byl klient motivován, když nejste s ním."
Jessie Pavelka


3. Samostatný vedoucí volnočasových aktivit

Náplň práce:

 • Samostatné vytváření, organizování a plánování akcí a her pro děti a mládež (včetně sestavení a rozpracování obsahu a struktury výchovně vzdělávací aktivity do časového scénáře):
  • Víkend plavání rodičů s dětmi – 1x víkend na jaře, 1x na podzim – animace dětí zatímco se rodiče učí plavat
  • Letní plavecké tábory, především:
   • Plavecký tábor v Nymburku vždy 3. týden v srpnu – vedeni celotáborové hry a udržování atmosféry tábora – tmelení
   • Příměstský plavecký tábor v Praze vždy 2. týden v srpnu – vedeni celotáborové hry a udržování atmosféry tábora - tmelení
  • Letní a oddílové závody – spoluvytváření kooperativního programu závodu
 • Zajišťování výchovných činností se specifickými cíli, návrhy a vedení tematických diskuzí (ze života a sportu se zaměřením na fair play, pochopení vybraných témat)
 • Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí a mládeže, jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností
 • Zapojování účastníků (dětí, mládeže a svých spolupracovníků) do řízení aktivit, do výběru vhodných aktivit (metod), účast na společných činnostech
 • Aplikování pedagogických postupů, využívání variantních výchovných metod, nových výchovných metod s ohledem na aktuální potřeby
 • Komunikace se skupinou i s jednotlivci k dosažení jednotlivých cílů, Řízení diskuse a komunikace skupiny a komunikace vně výchovné skupiny (s vlastním organizačním zázemím, rodiči)
 • Motivování jednotlivců (i skupin) k dosažení vymezených cílů, poskytování zpětné vazby
 • Provádění preventivních opatření pro zajištění bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží, zajišťování a provádění prevence společensky nežádoucích jevů¨
 • Péče o zdraví dětí a mládeže
 • Vedení dokumentace v listinné i elektronické podobě

Požadujeme:

 • Práce na DPP nebo vlastní IČ
 • Český a anglický jazyk slovem a písmem
 • Orientace v právním a ekonomickém rámci pořádání akcí pro děti a mládež
 • Schopnost děti a mládež motivovat a být přirozenou autoritou a vzorem, vést je respektujícím přístupem bez křiku a trestů
 • Schopnost samostatné práce, pod časovým tlakem, schopnost si dobře rozvrhovat práci a stanovovat priority
 • Včasnost, spolehlivost, systematičnost a pečlivost při plnění úkolů
 • Kreativitu a zručnost zejména ve výtvarné činnosti
 • Komunikativnost, empatii, příjemné vystupování

Nabízíme:

 • Odpovídající finanční ohodnocení, prémie dle dosahovaných výsledků
 • Zajímavou, kreativní a smysluplnou práci s mládeží, která sportovat chce, možnost podílet se na utváření jejich osobnosti
 • Dlouholetou spolupráci
 • Přátelské prostředí, pohodový pracovní tým, profesionální přístup
 • Benefity ve formě plaveckých lekcí
 • Získání nových zkušeností pro profesní i osobní rozvoj
 • Prostor k vlastní realizaci pod odborným vedením
 • Podporu ze strany realizačního týmu   

Vzdělání:

 • Středoškolské nebo vysokoškolské, se zaměřením na pedagogiku, učitelství a sociální péči, případně předškolní a mimoškolní pedagogika nebo pedagogické asistentství

Výhodou:

 • praxe učitele v MŠ nebo ZŠ, táborového vedoucícho či zkušennost s vlastním vedením zájmového kroužku

Nástup:

 • dle domluvy

 

"Chci se podívat zpět a říct: Udělal jsem všechno, co mohu, a byl jsem úspěšný. Nechci se ohlédnout a říct, že jsem měl udělat to nebo ono. Rád bych změnil věci pro přicházející mladou generaci plavců."
Michael Phelps


 4. Samostatný administrativní a PR pracovník

Náplň práce:

 • Vedení administrativy plavecké školy Swim Smooth Czech Republic, včetně přidělené agendy, samostatného zpracovávání a vyřizování korespondence a elektronické pošty, zápisů z porad a jednání, vedení databáze, statistik, přehledů apod. plavecké školy a řešení organizačních záležitostí
 • Komunikace s trenéry, s oddílovými a smluvními partnery, rodiči dětí a zájemci o služby plaveckého oddílu
 • Spoluúčast při plánování rozvoje plavecké školy a expanzi v rámci regionu
 • Účast v projektech nebo aktivitách zaměřených především na propagaci plavecké školy a její metodologie (podíl na vytváření výukových plánů a manuálů)
 • Práce v oblasti PR a marketingu, Vytváření Power Pointových prezentací, newsletterů a psaní příspěvků do Facebooku, samostatná úprava webových stránek, vyhodnocování názorů veřejnosti na vybraná témata
 • Uplatňování firemních procesů

Požadujeme:

 • Práce na DPČ, DPP nebo vlastní IČ
 • Zkrácená pracovní doba – 4h denně, možnost práce z pohodlí domova – „home office“
 • Český a anglický jazyk slovem a písmem
 • Microsoft Office – schopnost práce s textovým editorem, Excelem, Power Point, MailChimp
 • Výhodou, nikoliv podmínkou je znalost práce v PhotoShopu, úpravy webové stránky, práce s Google Analytics nebo podobnými programy a orientace v oboru plavání či pedagogice
 • Orientaci v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji
 • Komunikační dovednosti, empatii, příjemné vystupování,
 • Flexibilitu a ochotu občas pracovat i přesčas
 • Přesnost, včasnost a pečlivost při plnění zadaných úkolů
 • Schopnost samostatné práce, pod časovým tlakem, schopnost si dobře rozvrhovat práci a stanovovat priority

Nabízíme:

 • Odpovídající finanční ohodnocení, prémie dle dosahovaných výsledků
 • Zaškolení
 • Zajímavou a kreativní práci, dlouhodobou spolupráci
 • Přátelské prostředí, pohodový pracovní tým, profesionální přístup
 • Benefity ve formě plaveckých lekcí
 • Získání nových znalostí a zkušeností pro profesní i osobní rozvoj

Vzdělání:

 • Středoškolské nebo vysokoškolské, se zaměřením na ekonomiku a management, případně pedagogiku

Výhodou:

 • Praxe s řízením lidí

Nástup:

 • Dle domluvy

 

"Naplňte život akcí. Nečekejte, až k tomu dojde. Udělejte to. Vytvořte si vlastní budoucnost…"
Bradley Whitford


Proč pracovat u nás a s námi?

Jsme soukromá plavecká škola a oddíl pro děti a dospělé, známá svým odborným a individuálním přístupem ke klientům a budováním respektujícího prostředí. Nabízíme komplexní programy výukových, kondičních a zdravotních lekcí plavání v individuální i skupinové formě. Trénujeme plavání nejefektivnějším způsobem současnosti, podle světově ojedinělé australské metody Swim Smooth, kterou dále rozvíjíme. Vytváříme vlastní výukové plány a manuály. Profilujeme se jako “lékaři“ přístupu k plavání. Naším posláním a motem je „Svět potřebuje lepší plavání“. Působíme i mezi-oddílově. Své služby nabízíme všem plavcům i těm, co se plavci chtějí stát, a to bez rozdílu včetně oddílové příslušnosti.

Nás práce baví a do svého týmu chceme posilu, která má stejný přístup. Těšíme se na Vás.


 

Chcete vědět více o aktuálních pracovních pozicích u nás?

Napište nám na gabriela@swimsmooth.cz nebo na 602 665 554.

Těšíme se na Vás! Sledujete nás na Facebooku, ať víte, co se u nás děje.